O nás

CHIRURGIA, s.r.o 
Založená v roku 2005

Hlavný predmet činnosti: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v odbore chirurgia a cievna chirurgia. Spoločnosť prevádzkuje 2 chirurgické ambulancie a jednu cievnu chirurgickú ambulanciu a jednu traumatologickú (úrazovú) chirurgickú ambulanciu.

I: Chirurgická ambulancia, SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
Kód ambulancie - P38173010201
MUDr. Silvester Demo - A88713010 chirurgia
MUDr. Anton Vojna - A28972010 chirurgia
MUDr. František Juhás - A39914010 chirurgia 
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA - A75015010 chirurgia
Sestrička - Helena Demová

II: Cievna chirurgická ambulancia, SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
Kód ambulancie - P38173068201
MUDr. Tibor Molčan - A92625068 cievna chirurgia, A92625010 chirurgia
Sestrička - Helena Demová

III: ADOS CHIRURGIA – domáca ošetrovateľská starostlivosť, SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
Kód poskytovateľa - P38173610301
Zdravotné sestry: Mgr. Martina Haluzová (D31808253), Janette Zmarková (D89861869), Miriam Bernáthová (D11979869), Bc. Tünde Dékányová (D90004804), Margita Csaplárová (D57700253)
Pôsobenie: Nitrianky kraj
 
Spoločnosť vznikla na základe dopytu obyvateľov Mesta Nové Zámky po kvalitných službách za prijateľné ceny. Vykonávame bežné chirurgické zákroky ako aj nadštandardné zákroky.
Používame výlučne nadštandardný materiál i pri štandardných zákrokoch.
 
Spoločnosť zamestnáva 5 atestovaných chirurgov a 5 zdravotných sestier

MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA

MUDr. Tibor Molčan

MUDr. Silvester Demo

MUDr. Anton Vojna

MUDr. František Juhás

sestra
Helena Demová

sestra
Janette Zmarková

sestra
Miriam Bernáthová

sestra
Bc. Tünde Dékányová

sestra
Mgr. Martina Haluzová