MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA nebude ordinovať 29. septembra.
Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

CHIRURGIA, s.r.o.

Chirurgická ambulancia
Cievna chirurgická ambulancia
ADOS CHIRURGIA - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

PANMED zdravotnícke centrum 1.posch.
SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
Telefón: 0918 994 579
e-mail: chirurgianz@chirurgia.name

Fakturačná adresa pre partnerov:

CHIRURGIA, s.r.o.
SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
IČO: 35923041
DIČ: 2021957179
Zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č.: 16306/N

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2075 9893
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: 2620759893/1100

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK63 7500 0000 0040 2668 0372
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4026680372/7500
 

 

V našich ambulanciách je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostne kartou: