Kontakt

CHIRURGIA, s.r.o.
Chirurgická ambulancia
Cievna chirurgická ambulancia
PANMED zdravotnícke centrum 1.posch., SNP 42/A;
940 01 Nové Zámky
Telefón: 0918 994 579
e-mail: chirurgianz@chirurgia.name

CHIRURGIA, s.r.o.
ADOS CHIRURGIA – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
PANMED zdravotnícke centrum 1.posch., SNP 42/A;
940 01 Nové Zámky
Telefón: 0948 485 518
e-mail: chirurgianz@chirurgia.name

Fakturačná adresa pre partnerov:

CHIRURGIA, s.r.o.
Nábrežná 97
940 01 Nové Zámky
IČO: 35923041
DIČ: 2021957179

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2075 9893 
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: 2620759893/1100
Spoločnosť je zapísaná v OR OS v Nitre,
v odd.: Sro, vo vložke č.: 16306/N