Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia. Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu.

Prevádzané výkony