V našich ambulanciách liečime symptómy diabetickej nohy novou progresívnou, a hlavne účinnou, liečbou – metódou vlhkého hojenia.

Liečba si vyžaduje špeciálne obväzy, ktoré sú u nás k dispozícii. Metóda mokrého hojenia rán v súčasnosti predstavuje najviac uprednostňovaný postup pri liečbe chronických i akútnych rán. Princípom liečby je udržanie vlhkého prostredia rany. Vlhké prostredie podporuje delenie a pohyb buniek v rane, udržuje na postihnutom mieste správne pH a zásadne ovplyvňuje všetky fázy hojenia.

Diabetes mellitus (DM) je civilizačná choroba, ktorej výskyt dosiahol v súčasnosti pandemický charakter. Kým v r. 1985 bolo vo svete evidovaných asi 30 miliónov diabetikov, v r. 2003 ich už bolo 194 miliónov a ak sa tento trend nepodarí spomaliť, prognózy uvádzajú, že v r. 2025 počet evidovaných pacientov presiahne 333 miliónov. V Slovenskej republike bolo v roku 2007 hlásených 324 918 diabetikov, čo je viac ako 50% nárast v priebehu 20 rokov. Kým v minulosti diabetici zomierali prevažne na akútne komplikácie (hyperglykemické kómy), v súčasnosti sú hlavnou príčinou tak mortality predovšetkým neskoré makroangiopatické komplikácie (akútny koronárny syndróm a cievne mozgové príhody). Vaskulárne komplikácie diabetu sú príčinou úmrtia takmer troch štvrtín diabetikov. Jednou zo závažných a ekonomicky náročných komplikácií diabetu je aj tzv. syndróm diabetickej nohy (SDN), ktorý môže pri neadekvátnej diagnostike a liečbe skončiť až amputáciou dolnej končatiny postihnutého jedinca.