I: Chirurgická ambulancia CHIRURGIA, s.r.o.
Neštátne zdravotnícke zariadenie (P38173010201).
Ambulancia má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. a Dôverou zdravotná poisťovňa, a.s.
Ambulancia nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.
Ambulancia pre deti - Ambulancia pre dospelých
Lokalizácia: SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
Obvod: okres Nové Zámky, pacienti v rámci slobodnej voľby lekára
Lekári: MUDr. Anton Vojna (A28972010); MUDr. František Juhás (A39914010); MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA (A75015010)
Zdravotná sestra: Iveta Garajová
Telefón: 0918 994 579

Ordinačné hodiny schválené NSK

 

08:00-14:30

13:00-14:30

Po

MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA

obed, administratíva
a sterilizácia

Ut

MUDr. František Juhás

obed, administratíva
a sterilizácia

St

MUDr. Anton Vojna

obed, administratíva
a sterilizácia

Št

MUDr. František Juhás

obed, administratíva
a sterilizácia

Nakoľko chirurgická ambulancia spoločnosti CHIRURGIA, s.r.o. nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. má jej poistenec povinnosť bezvýhradne uhradiť na priamu platbu všetku poskytnutú, resp. navrhnutú zdravotnú starostlivosť, všetky poskytnuté resp. navrhnuté služby administratívneho charakteru a všetok použitý resp. predpísaný zdravotnícky materiál a lieky.

V prípade, že je pacient samoplatcom, resp. nemá uzavreté zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky, je jeho povinnosťou bezvýhradne uhradiť na priamu platbu všetku poskytnutú, resp. navrhnutú zdravotnú starostlivosť, všetky poskytnuté resp. navrhnuté služby administratívneho charakteru a všetok použitý resp. predpísaný zdravotnícky materiál a lieky. Uvedená povinnosť sa tiež vzťahuje aj v prípade, ak je poistenec dlžníkom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. alebo dlžníkom Dôvery zdravotnej poisťovne, a.s. Pre vylúčenie pochybností dlžníkom zdravotnej poisťovne môže byť poistenec aj bez riadneho oboznámenia sa o tejto skutočnosti samotnou zdravotnou poisťovňou.

II: ADOS CHIRURGIA - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti CHIRURGIA, s.r.o.
Neštátne zdravotnícke zariadenie (P38173610301).
ADOS CHIRURGIA poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov všetkých vekových skupín v domácom prostredí.
Agentúra má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. a Dôverou zdravotná poisťovňa, a.s.
Agentúra nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.
Lokalizácia: SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
Obvod: Nitriansky kraj, pacienti v rámci slobodnej voľby lekára
Zdravotné sestry: Janette Zmarková (D89861869), Bc. Tünde Dékányová (D90004804), Margita Csaplárová (D57700253)
Telefón: 0948 485 518

Nakoľko agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti spoločnosti CHIRURGIA, s.r.o. nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. má jej poistenec povinnosť bezvýhradne uhradiť na priamu platbu všetku poskytnutú, resp. navrhnutú ošetrovateľskú starostlivosť, všetky poskytnuté resp. navrhnuté služby administratívneho charakteru a všetok použitý resp. predpísaný zdravotnícky materiál a lieky.

V prípade, že je pacient samoplatcom, resp. nemá uzavreté zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky, je jeho povinnosťou bezvýhradne uhradiť na priamu platbu všetku poskytnutú, resp. navrhnutú ošetrovateľskú starostlivosť, všetky poskytnuté resp. navrhnuté služby administratívneho charakteru a všetok použitý resp. predpísaný zdravotnícky materiál a lieky. Uvedená povinnosť sa tiež vzťahuje aj v prípade, ak je poistenec dlžníkom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. alebo dlžníkom Dôvery zdravotnej poisťovne, a.s. Pre vylúčenie pochybností dlžníkom zdravotnej poisťovne môže byť poistenec aj bez riadneho oboznámenia sa o tejto skutočnosti samotnou zdravotnou poisťovňou.