• vyšetrenie nepriechodnosti ciev na dolných končatinách
 • rýchle meranie stupňa závažnosti ICHDK (ischemickej choroby dolných končatín)
 • jednoduché a spoľahlivé zistenie indexu členok /rameno (ABI index)
 • súčasné meranie TK na všetkých štyroch končatinách vykonané sestrou
 • oscilometrická metóda merania
 • prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
 • klinicky overené

Podľa diabetológov a cievnych chirurgov je vyšetrenie indikované pre každého pacienta nad 50 rokov, ďalej diabetikov (cukrovka), kardiakov (srdcovocievne ochorenia), pacientov s vysokým tlakom (hypertenziou), neurologickým ochorením a aterosklerózou.

Porovnanie merania ABI s dopplerom

 • vyšetrenie do 5 minút (vykonáva sestrička)
 • automatický výpočet ABI indexu
 • tlačový výstup pre pacienta
 • reprodukovateľnosť
 • súčasné meranie na všetkých 4 končatinách

Cievny doppler: 

 • časovo náročné vyšetrenie (vykonáva lekár)
 • výpočet ABI indexu na kalkulačke
 • akustické vyšetrenie
 • dlhý čas od zmerania prvého tlaku

ABI index bez dopplera

Zachráňme život včasným odhalením zúženia ciev pomocou merania Ankle Brachial Index (ABI) bez dopplera!

Ochorenie peripheral artery occlusive disease (PAOD, taktiež známe ako ochorenie periférnych ciev – PVD) často vedie ku ochoreniu srdcovo–cievneho systému s dramatickými následkami. Dokonca u takých rizikových osôb ako sú fajčiari, diabetici a staršie osoby s cirkulačnými problémami sú zdiagnostikovaní príliš neskoro. Dnes je možné tieto osoby identifikovať pravidelným meraním s novým prístrojom boso-ABI-system 100.

Prostredníctvom Ankle-Brachial-Index (ABI) je možné ochorenie PAOD odhaliť s vysokou citlivosťou vo veľmi včasnom štádiu ochorenia. Systém boso-ABI-system 100 stanoví tento dôležitý index rýchlo, s presnosťou 96% a spoľahlivo bez použitia Dopplera. Jednoduchá obsluha umožňuje použiť túto diagnostickú metódu u množstva prípadov. Preto je možné včasné odhalenie – dokonca aj u pacientov bez potiaži. Tým sa otvorí cesta k včasnej liečbe v počiatočnom štádiu ochorenia. Stanovenie ABI indexu by preto nemalo chýbať pri žiadnej dôkladnej preventívnej prehliadke.

Boso-ABI-Systém 100 je miľník v zdravotnej starostlivosti. Systém ABI 100 umožňuje simultanne meranie systolického tlaku krvi na všetkých končatinách súčasne. Odchylka medzi jednotlivými meraniami je redukovaná inteligentnou inflačnou a deflačnou technológiou, ktorá synchronizuje proces merania. Takýmto spôsobom je stanovenie Ankle-Brachial-Index veľmi jednoduché a presné v porovnaní s Dopllerovskou metódou. Doppler má nevýhodu, že tlak sa meria jeden za druhým čím dochádza ku výkyvom tlaku, čo môže spôsobiť falošné výsledky. Okrem toho dopplerovská metóda vyžadovala veľkú šikovnosť a skúsenosti, preto takéto merania prevádzali väčšinou len lekári. Prístoj boso-ABI system 100 môže obsluhovať taktiež aj zdravotná setra. Po prevedení merania sa údaje stiahnu do počítača cez USB - rozhranie, kde špeciálny program automaticky prevedie výpočet ABI. Program boso-ABI-Software umožňuje správu nameraných hodnôt pacientov – spolu s grafickým zobrazením - údaje môžu byť ďalej exportované.