Ľudia označujú znamienko ako kožný výrastok alebo zmenu zafarbenia kože. Z odborného hladiska ide o veľké množstvo rôznych útvarov v koži alebo na koži, ktoré sú tvorené bunkami schopnými tvoriť pigment, preto znamienka bývajú veľakrát tmavé. Niektoré znamienka máme od detstva, iné vznikajú v dospelosti a vo vyššom veku. Tie, ktoré nosíme na tele od útleho veku, sa v priebehu života zvyknú meniť a sú čoraz viac vypuklejšie nad kožou.

Často sú zafarbené dohneda a väčšinou nepodliehajú vplyvom, ktoré by z nich mohli urobiť zhubný nádor. Avšak hnedé pigmentované znamienka, ktoré vznikajú v dospelosti v úrovni kože, s priemerom približne do jedného centimetra, nejednotným zafarbením a nepravidelnými okrajmi sú z hladiska zhubnej prognózy nebezpečnejšie. Za určitých vplyvov sa z nich môže rozvinúť tzv. zhubný melanóm kože. Avšak nie s každou bodkou musíme hneď bežať k lekárovi.

V bežnej praxi rozlišujeme 15 až 30 diagnóz kožných útvarov (materské znamienka, bradavice, ostatné kožné útvary). Niektorí pacienti odkladajú zákrok zo strachu pred možnou rakovinou, pooperačnými jazvami, prípadne bolesťou. v 98% ide o úplne bežný neškodný nález, len v zlomku 1% ide o prekancerózu – predstupeň zhubného kožného nádoru, a v zaostávajúcom 1% ide o vytvorený kožný nádor.

Lekára – špecialistu by sme mali navštíviť vtedy, keď sa nám napríklad po lete na tele objaví niečo nové alebo keď sa už existujúce znamienko začína zväčšovat, celkovo mení tvar, zafarbenie alebo rýchlo narastie nad povrch kože. K signalizáciám zmien patria aj: svrbenie, bolesť, pálenie alebo krvácanie.

Ako sa dajú rozlíšiť nezhubné a zhubné útvary na koži?

Najjednoduchšie a najrýchlejšie je klinické zhodnotenie, teda pohľad (lepšie pod zväčšením lupou, okuliarmi, prípadne dermatoskopom) a pohmat lekára. O aký typ útvaru ide sa dá usudzovat podľa vzhľadu, veľkosti, povrchu, farby a lokalizácie.

Základným hodnotením „nebezpečnosti“ pigmentovaných útvarov sú kritéria ABCD.Medzi nádormi sú kožné na konci rebríčka zhubnosti. Výnimkou je malígny melanóm, ktorý naopak patrí medzi najzákernejšie a výhodou je, že sú zraku dostupné. Pri zachytení v prvopočiatkoch je úspešnosť liečby na viac ako 95%.

  • A: Asymmetry - asymetria je prítomná, ak znamienko nemá symetrický tvar, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne
  • B: Border - hranica útvaru nie je ostro ohraničená od okolitej kože, ale všade, alebo v niektorých častiach postupne splýva, stráca sa v nej
  • C: Color - farba je tmavá, alebo nepravidelne pigmentovaná
  • D: Diameter - priemer znamienka je väčší ako 5-6 mm.

Prítomnosť niektorého z kritérií ABCD, alebo zmena v niektorom z kritérii ABCD je dôvodom na chirurgické odstránenie – vyrezanie (excízia) a následné histologické vyšetrenie. Definitívne a jednoznačné hodnotenie zhubnosti, alebo nezhubnosti je možné len histologickým vyšetrením znamienka po jeho chirurgickom odstránení - vyrezaní (excízii).

Kto sa zvyčajne rozhoduje pre odstránenie znamienok ? Znamienka sú často považované za symbol krásy, ale pri nevhodnom umiestnení môžu spôsobovať problémy. Ide o znamienka v oblasti holenia, okuliarov, goliera, koša podprsenky, oblasti pásu, plôšky ruky a nohy. Vo vyššie uvedených prípadoch odporúčame ich preventívne odstránenie. Platí zásada, že aktívne znamienka a neestetické znamienka treba odstrániť úplne a nie je vhodné dráždenie nedostatočnými zákrokmi ako leptanie, neúplné vypaľovanie, koagulácia či zoškrabovanie a podobne. Znamienko sa po odstránení posiela na histologické vyšetrenie.

Druhou metódou je excízia s/bez stehov, pri ktorej chirurg vyreže a odstráni znamienko. V závislosti od hĺbky sa rana zašije buď vstrebateľnými stehmi (nie je ich potrebné odstrániť) alebo nevstrebateľnými stehmi, ktoré sa ľahko odstránia pár dní po zákroku. Pred operáciou sa dôkladne dezinfikuje operovaná oblasť a následne sa znecitliví miestnym anestetikom.

Ako bude prebiehať zákrok?

Na tvári operujeme superjemným šicím materiálom a s jemnými zahraničnými inštrumentmi. Používame celú paletu jemných stehov, vrátane lepenia alebo uzavretia rany bez šitia. Všetky uvedené spôsoby zaručujú, že po operácii pacientovi ostanú minimálne stopy. Naše ambulancie používajú pri svojich výkonoch výhradne nadštandardný materiál, na ktorý si pacient musí priplácať v ambulancii. Zdravotné poisťovne hradia len štandardný materiál z väčšej časti u nás nepoužiteľný, nakoľko nám záleží na koncovom efekte a výsledku práce a samozrejme spokojnosti nášho pacienta.Ako odstraňujeme „materské znamienka“? Hlbšie lézie je vhodnejšie odstrániť chirurgicky a aj tu máme na výber z dvoch možností. Jednou je excízia (vyrezanie) s kauterizáciou, druhou excízia s alebo bez stehov. Pri excízii s kauterizáciou sa znamienko takpovediac „vypáli“, následne sa lokálne aplikuje antibiotická masť a rana sa kryje sterilným obväzom. Táto procedúra je rýchla a bezbolestná, pacient môže byť krátko po výkone prepustený domov.

Dĺžka výkonu

Záleží od veľkosti a počtu znamienok, odstránenie jedného znamienka trvá približne 10 minút

Anestéza

Lokálna

Po operácii

Ak boli použité stehy, odstraňujú sa po 4-7 dňoch na tvári, v inej lokalizácii po 8-21 dňoch. Komplikácie sa vyskytujú zriedka. Patrí medzi nich napr. infekcia, ktorú však možno ľahko eliminovať pomocou antibiotík, ďalej sa môže vyskytnúť začervenanie rany s pocitom znecitlivenia, ktoré však zakrátko pominú. Najčastejším nežiaducim prejavom po operácii je jazva, na čo treba upozorniť najmä ak má byť znamienko odstránené z kozmetických príčin.

Rekonvalescencia

Pacient môže nastúpiť do práce ihneď, približne týždeň je vhodné, aby rana neprišla do kontaktu s vodou. Stehy sa vyberajú po 7-14 dňoch v závislosti od lokality. Počas tohto obdobia je vhodné obmedziť nadmernú fyzickú aktivitu.

Zdroj textov a fotografií: www.kozmetickachirurgia.sk