Neoperačná bezbolestná liečba trhliny konečníka

Trhlina konečníka (fissura ani) je mechanicky spôsobený bolestivý defekt v sliznici konečníka. Trhliny konečníka delíme na akútne a chronické.

Akútna trhlina

Pri akútnej trhline býva postihnutý len epitel sliznice análneho kanála, býva sprevádzaná výraznými bolesťami a za ideálnych podmienok môže dôjsť aj k spontánnemu zhojeniu.

Chronická trhlina

Pri chronickej trhline býva zvyčajne postihnutá cela hrúbka sliznice análneho kanála a ktorá vzniká ako následok nezhojenia akútnej trhliny, je sprevádzaná striedavými symptómami a v minulosti bola pri jej liečbe metódou voľby chirurgická intervencia. Teraz je to inak. Čo raz viac sa do popredia dostáva ambulantná bezbolestná liečba autodilatáciou.

Análna trhlina je pomerne časte ochorenie, ktoré sa vyskytuje v rovnakej frekvencii u mužov aj u žien. Veľmi často je nesprávne diagnostikovaná ako hemoroidy. Najčastejšie sa vyskytuje u mladistvých a u strednej generácie.

Presná pričíňa vzniku trhliny konečníka nie je známa, aj keď za iniciálny faktor vzniku je považovaná trauma počas pasáže tuhej stolice. Najnovšie prace poukazujú na vplyv abnormality v oblasti interného análneho zvierača. Najčastejšou abnormalitou je hypertonus a hypertrofia vnútorného análneho zvierača, ktoré vedu k zvýšeniu pokojového tlaku. Práve kombinácia vysokého tlaku zvierača a malého prekrvenia zadnej komisúry (spojenia), ktorá spôsobuje nedokrvenie sliznice, vytvára predpoklady na vznik trhliny. Pohyby čreva sú sprevádzane bolesťou a sliznica je porušená prechádzajúcou stolicou. Vnútorný zvierač pri prechode stolice spazmuje. Tieto fakty spôsobujú to, že samotne spazmy sú bolestivé a spazmus sám spôsobuje zníženie krvného zásobenia zadnej komisúry (spojenia)konečníka, čo vedie k nezhojeniu trhliny konečníka.

Ambulantné riešenie trhliny konečníka

V našich ambulanciách úspešne liečime trhlinu konečníka neoperačne bezbolestne špeciálnymi čapíkmi a autodilatátorom. Jedná sa o bezbolestný zákrok, vykonávaný ambulantne a následne v domácom prostredí.

Základom liečby análnych fisúr (trhlín) je konzervatívna liečba. Podstatná je úprava diétneho režimu s cieľom zabezpečiť mäkkú a pravidelnú stolicu. V potrave je potrebne zaistiť dostatočný prijem vlákniny a tekutín. Nasleduje potreba odstrániť spazmus a vysoký tonus análneho zvierača. V princípe je to možne realizovať konzervatívne, teda bez operácie.

V 90. rokoch zaznamenala vzostup neoperačná, konzervatívna liečba. V princípe ide o snahu znížiť vysoký tonus análneho zvierača, a to lokálnou, orálnou alebo injekčnou aplikáciou medikamentov. Najčastejšie používane sú lokálne pôsobiace nitráty, nasledujú blokátory kalciového kanála. Novšou liečbou je aj aplikácia botulotoxinu do vnútorného análneho zvierača.

Samostatnou kapitolu tvorí liečba tzv. autodilatáciami, ktorú používane aj u našich pacientov. Pri tejto liečbe si pacienti postupne sami aplikáciou špeciálne prispôsobených autodilatátorov uvoľňujú vysoké napätie vnútorného análneho zvierača. Samotný liečebný postup prebieha ambulantne. Pacient po stanovení diagnózy a vylúčení iných patológií na hrubom čreve, absolvuje sériu autodilatácií autodilatátorom. Ako lubrikans používame mesocainový gél. U väčšiny pacientov dochádza k výraznému zlepšeniu ťažkosti už počas prvých dvoch týždňov. Kontrolnú anoskopiu vykonávame po 4 týždňoch a podľa anoskopického nálezu sa rozhodujeme pre ďalší postup. V zásade pristupujeme k liečbe autodilatáciami rovnako v prípade akútnej, aj chronickej trhliny.

V liečbe trhlín konečníka dominuje neoperačná liečba. V literatúre je opisovaný ustúp chirurgickej liečby trhlín konečníka po zavedení konzervatívnej terapie. Liečba autodilatáciami poskytuje bezpečnú a spoľahlivú neoperačnú metódu liečby trhlín konečníka.