Chirurgické riešenie hemoroidov

V našich ambulanciách úspešne liečime hemoroidy Barronovou ligatúrou. Jedná sa o bezbolestný zákrok, vykonávaný ambulantne. Štúdie v posledných dvoch desaťročiach ukázali, že pod sliznicou v hornej časti análneho kanála sa nachádza zóna so zvýšeným prekrvením v ktorej sa nachádzajú cievne pletene žil a kapilár so spojkami medzi tepničkami a žilami. Vysoký podiel tepennej krvi v hemoroidoch sa pri krvácaní prejavuje jasnočerveným sfarbením krvi. V hornej časti análneho kanála je preto mäkké hubovité tkanivo prestúpené cievami, ktoré je uložené po obvode rovnomerne ale vzhľadom na valcovitý profil konečníka sú usporiadané v tvare pozdĺžne uložených rias - vankúšikov tesne vedľa seba.

Typické uloženie je vpravo 2 a vľavo 1. Toto uloženie zabezpečuje vodotesný uzáver konečníka v kľude a pri zmenšení umožní odchod stolice a plynov.

Hemorhoidy, ktoré robia ťažkosti, vznikajú v mieste normálnych análnych vankúšikov ako dôsledok hlavne dvoch faktorov:

  1. zvýšená náplň krvou a jej nedostatočný odtok 
  2. oslabenie tkaniva výstelky

Preplnenie tkaniva krvou je spôsobený zvýšeným tlakom vnútorného zvierača, ktorý bráni normálnemu odtoku krvi z konečníka. Oslabenie tkaniva výstelky spôsobuje hlavne prolaps. Ďalšie faktory sú nedostatok pohybu - sedavé zamestnanie, stravovanie, alkohol, chlad, psychika (stres), napätie a pod.

Prvý prejav býva krvácanie - jasnočervená krv na papieri, v stolici, môže i odkvapkávať z konečníka. Druhým býva prolaps uzlov a to prvého, druhého a tretieho štádia kedy je uzol prolabovaný trvale so sekréciou hlienu, krvi, možnou trombotizáciou, zápalom a prevádzaný bolesťami.

Liečba

Na jednej strane nekomplikované a neprolabované haemorhoidy často vyžadujú bežnú konzervatívnu liečbu s úpravou stravovania - so stravou obsahujúcou vlákninu a zvýšenie prívodu tekutín, zvýšená análna hygiena, masti a čapíky. Na druhej strane uzly so závažným stupňom prolapsu, krvácaním a samozrejme so sprievodnými komplikáciami ako je trombotizácia a zápal vyžadujú radikálne chirurgické riešenie. Možnosti operatívneho riešenia je niekoľko. Od klasickej resekcie v celkovej anestézii cez použitie cirkulárneho stapleru podľa Longa až po, v súčasnej dobe najviac preferované, miniinvazívne výkony, ktoré sa vykonávajú ambulantne a pri vylúčení všetkých, hlavne zhubných ochorení, ktoré by mohli haemorhoidy imitovať majú bezpochyby dobré výsledky a veľa výhod pre pacienta.

V našich ambulanciách úspešne liečime hemoroidy Burronovou ligatúrou. Jedná sa o bezbolestný zákrok, vykonávaný ambulantne, bez predchádzajúcej prípravy pacienta. Keďže to nehradí žiadna zdravotná poisťovňa, výkon je plne hradený pacientom. O výške úhrady je možné informovať sa priamo v ambulancii v Nových Zámkoch.

Princíp liečby spočíva v tom, že za pomoci podtlaku a špeciálnym aplikátorom haemorhoidálny uzol vytiahne a na stopku sa naloží elastická ligatúra. Tá priškrti prívod krvi do podviazaného uzla a ten za 2-6 dní odpadne. V tejto oblasti vznikne jazvička, ktorá fixuje sliznicu k spodine. Ošetruje sa spravidla naraz len jeden uzol. Celý proces sa postupne opakuje do odstránenia všetkých uzlov. Asi do 6 dní po aplikácii môže byť pocit tlaku v oblasti konečníku eventuálne nutkanie na stolicu.

Keďže v medicíne žiadne pravidlá neexistujú a platí staré porekadlo „lekár lieči, príroda uzdravuje“, je našou povinnosťou informovať taktiež o možných komplikáciách tejto liečby. Z komplikácii najzávažnejšia môže byť flegmóna tejto oblasti, ktorá sa vyskytuje iba v zlomkoch promile.

Vyžaduje hospitalizáciu a cielenú ATB liečbu. Ako menej závažne sa môžu objaviť prolaps podviazaného uzla, trombóza uzla alebo mierne krvácanie v čase keď uzol s ligatúrou odpadne. V našej praxi sme žiadnu komplikáciu, ktorá by vyžadovala hospitalizáciu alebo ústavný zákrok zatiaľ nezaznamenali. Naopak, pacientov hlásiacich sa na tento spôsob liečby neustále rastie pre svoju rýchlosť zákroku, bezbolestnosť a jednoduchosť.

Dobrá rada na záver:
odložte v deň zákroku dôležité rozhodnutia, bežné aktivity sú dovolené a možné, ale nepríjemný pocit, tlak alebo ľahšie bolesti môžete cítiť.