Diabetická neuropatia (DN) je poškodenie nervov u diabetikov po vylúčení iných príčin, ktoré sa prejavujú typickými príznakmi (parestézie, dyzestézie, pokojová bolesť) alebo prebieha asymptomaticky. Ide o najčastejšiu mikrovaskulárnu komplikáciu diabetu. V minu­losti sa vnímala ako neskorá a nevyhnutná, v súčasnosti sa ale zdá, že diabetická neuropatia sa vyskytuje už pri poruche glukózovej tolerancie a môže byť dokonca prvým príznakom diabetu. Údaje o prevalencii DN sú odlišné (v závislosti od definície), vyskytuje sa od 10 % (ak sa berú do úvahy len klinické prejavy) až po 90 % (ak sa berú do úvahy neurofyziologické prejavy), v priemere sa vyskytuje asi u 50 % všetkých diabetikov, jej prítomnosť treba predpokladať u každého pacienta s diabetom mellitom 1. typu v trvaní viac ako 5 rokov a u každého pacienta s diabetom mellitom 2. typu bez ohľadu na trvanie choroby, u novodiagnostifikovaných diabetikov sa vyskytuje asi v 8 % prípadov.

Klasifikácia

V literatúre sa uvádza pomerne veľký počet klasifikácií diabetickej neuropatie, jednou z nich je rozdelenie na generalizované symetrické neuropatie (neuropatia akútna senzitívna, akútna bolestivá, hyperglykemická, liečbou vyvolaná, distálna symetrická senzitívno-motorická, autonómna) a fokálne a multifokálne neuropatie (neuropatia kraniálna, torakoabdominálna, fokálna končatinová, proximálna motorická amyotrofia). Klinický obraz závisí od typu postihnutých nervových vlákien. Postihnutie senzitívnych vlákien sa prejavuje spontánne vznikajúcimi nepríjemnými pocitmi parestézií, pálením a neuropatickou bolesťou, ktoré sa charakteristicky zhoršujú v pokoji a najmä v nočných hodinách. Úľavu často prináša pohyb nôh či studené obklady – čo odlišuje neuropatickú bolesť od vaskulárnej. Postihnutie motorických vlákien sa prejavuje stratou svalového tonusu a progresívnou atrofiou vnútorných svalov nohy s následným vznikom kladivkových prstov a prominujúcich metatarzov. Postihnutie autonómneho nervového systému sa prejaví poruchou potivosti kože a zmenou krvného prietoku v zmysle otvorenia artériovenóznych spojok. Koža je typicky suchá a teplá – typický rizikový terén pre vznik ulcerácií.

Diagnostika

Anamnéza – pokojové nepríjemné pocity (mravenčenie) až bolesti rôzneho charakteru na predkoleniach a nohách, ktoré sa zväčša pri chôdzi zmierňujú a sú časté najmä v noci. Neuropatia sa dá pomerne ľahko diagnostikovať už na úrovni primárnej starostlivosti jednoduchými neinvazívnymi vyšetrovacími metódami: vyšetrením vibračnej citlivosti – 128 Hz kalibrovanou ladičkou, biothesiometrom, vyšetrením taktilnej citlivosti – 10 g Semmesovým-Weinsteinovým monofilamentom, vyšetrením algickej citlivosti – nezahroteným ostrým predmetom, vyšetrením termickej citlivosti – skúmavkou naplnenou teplou a studenou vodou, vyšetrením reflexov – reflex Achillovej šľachy.

Liečba

Kauzálnou liečbou je čo najlepšia metabolická kompenzácia diabetu, etiopatogeneticky zdôvodnená je liečba kyselinou αlipoovou,
v symptomatickej liečbe sa používajú tricyklické antidepresíva, antiepileptiká, analgetiká a vitamíny skupiny B.