Zarastený necht je veľmi nepríjemná komplikácia, spôsobuje bolesť a utrpenie pre pacienta. Jedná o stav, kedy okraj nechta zarastá do postranného kožného valu, ktorý tvorí nechtové lôžko.

Príčinou zarasteného nechta býva najčastejšie zle zastrihnutý necht, nevhodná obuv s úzkou špičkou alebo anatomická predispozícia nechta.

Zabúdame na skutočnosť, že nechty na prstoch na ruke sa zastrihávajú do oblúka a nechty na prstoch na nohe sa zastrihávajú dorovna. Práve preto, že si na nohe zastriháva väčšina ľudí nechty do oblúka vznikajú nepríjemné veci, ako sú zarastené nechty. Predispozícia je najčastejšie na palci na nohách.  

Prejavom zarasteného nechta je bolestivosť, začervenanie, výrazný opuch kožného postranného valu, kde je necht zarastený. Rana môže pri dlhotrvajúcom prejave začať hnisať až vzniká veľmi bolestivý podkožný absces.

Väčšinou zarastený necht sa nevyrieši bez návštevy chirurga. Samozrejme predtým pacienti skúšajú rôzne odvary, kúpele, používanie priedušných ponožiek, rôznych mastičiek apod. Celkovo sa dá povedať, že zarastený necht bez zákroku chirurga má veľmi malú šancu na úspešnú liečbu.

Klasická liečba chirurgom spočíva v aplikácii injekcie a sňatie nechta, buď celého alebo len časť nechta v oblasti zarastania. Je pravou, že injekcia býva bolestivá a tiež aj po zákrokový stav sa nezaobíde bez liekov proti bolesti a následných opakovaných preväzov na chirurgickej ambulancii, nakoľko rana po zákroku značne krváca.

Pri opakovanom zarastení nechta chirurg pristupuje k plastike nechtového lôžka, ktorá spočíva v odstránení nechtového valu.

Aplikácia nechtových spôn

V našej ambulancii vykonávame okrem klasického chirurgického riešenia zarasteného nechta aj nechirurgický bezbolestný neinvazívny zákrok na zarastenom nechte. Je potrebné však spomenúť, že nie každý zarastený necht je indikovaný a vhodný na tento spôsob liečby. Indikáciu a vhodnosť tejto bezbolestnej nechirurgickej neinvazívnej liečby zarasteného nechta určí ošetrujúci lekár priamo v našej ambulancii.

Liečba spočíva v aplikácii unikátnych spôn na zarastený necht. Pripevnená spona má správny ťah na zarastený necht. Táto metóda je vhodná pre každého, vrátane detí a diabetikov.

Princíp tejto liečby je založený na trvalom ťahu okrajov nechta sponou, ktorá je pripevnená na zarastený necht. Okraje nechta sa postupne pomalým bezbolestným ťahom vyrovnávajú a tým znižujú tlak zarasteného okraja na postranný kožný val. Zdvihnutím okrajov nechta sa uvoľní priestor na rast nechta až postupne necht vyrastie ponad opuchnutý postranný kožný val. Tým zanikne príčina zarastania nechta.

S pripevnenou sponou sa môže pacient voľne pohybovať, vykonávať bežné denné aktivity, môže aj plávať. Pripevnená spona nespadne z nechta, pacientovi bežne nezavadzia ani v obuvi.

Spony sa ponechávajú na nechte približne jeden mesiac, kedy príde pacient na kontrolu do našej chirurgickej ambulancie, kedy buď sponu odstránime alebo ponecháme ďalší mesiac.

Dobrá rana na záver:

Pokiaľ máte zarastený necht, je potrebné čo najskôr navštíviť našu chirurgickú ambulanciu, nakoľko sa môže klinický stav výrazne zhoršiť. Mastičkami alebo kúpeľmi sa to samé nevylieči.

zdroj YouTube